Kontakt Dansk Detail Data

 
Kasseapparat og terminal

Du kan kontakte Dansk Detail Data pr. telefon, almindelig post eller via e-mail:

Dansk Detail Data v/ Hans Christian Christensen
CVR-nr.: 17384341

Rimmersvej 58, Gl. Rye
8680 Ry

Tlf. 8689 8800
Servicetlf. 2011 8802
E-mail: info@danskdetaildata.dk